Gurli Ingeborg Andersson

Födelsedatum:1925-09-13
Dödsdatum:2013-03-07
Gravnummer:1 Nya L 49-50

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred