Kent Hilding Andersson

Födelsedatum:1952-02-26
Dödsdatum:2019-10-29
Gravnummer:1 Nya L 49-50

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred