Inger Solgärd Elsie Lindqvist

Födelsedatum:1930-08-27
Dödsdatum:2012-05-25
Gravnummer:1 Nya L 24

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred