Olof Georg Lindqvist

Födelsedatum:1902-04-26
Dödsdatum:1975-05-02
Gravnummer:1 Nya L 24

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred