Ahlstrand Klas Johan

Födelsedatum:1855-02-16
Dödsdatum:1908-10-31
Område: G
Gravnummer:Br G 93-94

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-77 700

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo