Johanna Sofia Ahlstrand

Födelsedatum:1859-03-25
Dödsdatum:1938-06-09
Område: G
Gravnummer:Br G 93-94

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-77 700

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo