Johan Fredrik Carlsson

Födelsedatum:1854-09-19
Dödsdatum:1892-01-19
Område: B
Gravnummer:G B 213-215

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-77 700

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo