Karl Hjalmar Forsmark

Födelsedatum:1887-10-15
Dödsdatum:1931-08-25
Område: B
Gravnummer:G B 213-215

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-77 700

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo