Oda Serafia Engberg

Födelsedatum:1891-06-03
Dödsdatum:1978-11-19
Område: B
Gravnummer:G B 5-6

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-77 700

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo