Hans Sigfrid Stenberg

Födelsedatum:1926-10-04
Dödsdatum:2006-02-14
Område: U
Gravnummer:G U 2

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-77 700

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo