Karl Olof Karlsson

Nässjö

1929-07-29 Födelsedatum
2019-10-24 Dödsdatum

G U 9

Gamla kyrkogården

Nässjö pastorat

Sverige, Jönköping

Nässjö pastorat

0380-777 00

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

Gravsatta inom samma gravplats