Karl Olof Karlsson

Födelsedatum:1929-07-29
Dödsdatum:2019-10-24
Ort:Nässjö
Område: U
Gravnummer:G U 9
G U     9

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-77 700

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo