Ulla Margit Anna-Lisa Karlsson

Födelsedatum:1927-08-04
Dödsdatum:2013-09-27
Område: U
Gravnummer:G U 9
G U     9

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-77 700

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo