Märta Carlsson

Födelsedatum:1908-03-02
Dödsdatum:1996-02-19
Område: E
Gravnummer:NS E 87-88

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-77 700

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo