Olof Carlsson

Födelsedatum:1902-02-05
Dödsdatum:1983-04-12
Område: E
Gravnummer:NS E 87-88

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-77 700

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo