Sven Gösta Fransson (Franzén)

Födelsedatum:1931-07-03
Dödsdatum:2019-07-23
Ort:Nässjö kommun
Område: G
Gravnummer:NS G 68-70

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-77 700

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo