Uno Fransson

Födelsedatum:1929-12-02
Dödsdatum:2000-02-10
Område: G
Gravnummer:NS G 68-70

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-77 700

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo