Erik Olsson

Födelsedatum:1865-07-13
Dödsdatum:1941-06-18
Ort:Bergerud
Gravnummer:8 1 01 45
8 1 01    45

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nordmarkens pastorat

Box 106
67223 ÅRJÄNG

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se