Selma Kristina Eriksson

Födelsedatum:1896-04-05
Dödsdatum:1990-04-26
Ort:Årjäng
Gravnummer:8 1 01 45
8 1 01    45

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nordmarkens pastorat

Box 106
67223 ÅRJÄNG

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se