Alma Kristina Andersson

Födelsedatum:1876-08-18
Dödsdatum:1955-04-21
Ort:Gråbol
Gravnummer:7 Ga 12 30-31

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nordmarkens pastorat

Box 106
67223 ÅRJÄNG

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se