Beda Karolina Andersson

Födelsedatum:1878-04-13
Dödsdatum:1962-06-22
Ort:Stommen prästgård
Gravnummer:7 Ga 12 30-31

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nordmarkens pastorat

Box 106
67223 ÅRJÄNG

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se