Arne Gudmund Tordarsson

Födelsedatum:1918-10-23
Dödsdatum:1932-06-14
Gravsatt:1932-06-22
Ort:Vissleotfta
Område: B
Gravnummer:VI B 105, 106, 107

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Osby pastorat

Östra Storgatan 7A
283 41 Osby

0479-524508

osby.pastorat@svenskakyrkan.se

Visseltofta Kyrkogård

Kyrkvägen 1
283 95 Visseltofta

osby.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/osby