Elonora Constantia Egertz

Födelsedatum:1892-07-04
Dödsdatum:1972-09-18
Gravsatt:1972-09-23
Ort:JAKOBSBERG
Gravnummer:2 AB 276

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo