Gustaf Erland Cres Egertz

Födelsedatum:1888-06-11
Dödsdatum:1975-11-26
Gravsatt:1975-12-06
Ort:HÄRJA FÖRS.SKAR.L
Gravnummer:2 AB 276

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo