Anna Helena Hellqvist

Födelsedatum:1907-06-24
Dödsdatum:1946-07-04
Gravsatt:1946-07-17
Ort:FINNÄS
Område: E
Gravnummer:2 E 005B
2 E   005B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo