Maria Karolina Hellqvist

Födelsedatum:1869-01-02
Dödsdatum:1954-03-12
Gravsatt:1954-03-21
Ort:FINNÄS
Område: E
Gravnummer:2 E 005B
2 E   005B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo