Erik Åsblom

Födelsedatum:1944-03-11
Dödsdatum:1944-04-05
Gravsatt:1944-04-11
Ort:BOTJÄRN
Område: E
Gravnummer:2 E 009

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo