Martin Johan Adolf Karlsson

Födelsedatum:1894-11-10
Dödsdatum:1928-02-26
Gravsatt:1928-03-03
Ort:JÄRBO
Område: E
Gravnummer:2 E 009

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo