Ingrid Viola Pettersson

Födelsedatum:1920-04-15
Dödsdatum:1994-08-20
Gravsatt:1994-10-06
Ort:JÄRBO-FINNÄS
Område: E
Gravnummer:2 E 007
2 E   007

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo