Tage Johan Pettersson

Födelsedatum:1918-03-19
Dödsdatum:2007-12-16
Gravsatt:2008-02-28
Ort:JÄRBO
Område: E
Gravnummer:2 E 007
2 E   007

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo