Johan Pettersson

Födelsedatum:1859-02-14
Dödsdatum:1928-03-04
Gravsatt:1928-03-11
Ort:JÄRBO
Område: E
Gravnummer:2 E 002B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo