Karl August Pettersson

Födelsedatum:1898-04-24
Dödsdatum:1972-12-23
Gravsatt:1973-01-05
Ort:JÄRBO
Område: E
Gravnummer:2 E 002B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo