Karin Ryckertz

Födelsedatum:1885-01-12
Dödsdatum:1972-06-29
Gravsatt:1972-07-08
Ort:JÄRBO
Område: E
Gravnummer:2 E 008

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo