Lisa Ryckertz

Födelsedatum:1858-04-17
Dödsdatum:1932-08-31
Gravsatt:1932-09-04
Ort:JÄRBO
Område: E
Gravnummer:2 E 008

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo