Kurt Johnny Nilsson

Födelsedatum:1937-10-02
Dödsdatum:1947-05-31
Gravsatt:1947-06-05
Ort:DJUPDAL
Område: E
Gravnummer:2 E 108A
2 E   108A

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo