Nils Edmund Nilsson

Födelsedatum:1882-02-05
Dödsdatum:1952-09-28
Gravsatt:1952-10-05
Ort:JÄRBO
Område: E
Gravnummer:2 E 108A
2 E   108A

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo