Zakris Bernhard Zakrisson

Födelsedatum:1893-12-17
Dödsdatum:1940-09-19
Gravsatt:1940-09-26
Ort:KUNGSBERG 4 JÄRBO
Område: E
Gravnummer:2 E 014B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo