Anna Katarina Österlund

Födelsedatum:1896-10-25
Dödsdatum:1931-02-06
Gravsatt:1931-02-15
Ort:JÄRBO
Område: G
Gravnummer:2 G 048A
2 G   048A

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo