Anna Katarina Österlund

Handelsidkare | JÄRBO

1896-10-25 Födelsedatum
1931-02-06 Dödsdatum

Gravsatt: 1931-02-15

2 G 048A

Järbo kyrkogård

Ovansjö-Järbo pastorat

Sverige, Gävleborg

Ovansjö-Järbo pastorat

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo

Gravsatta inom samma gravplats