Karin Österlund

Sömmerska | JÄRBO

1867-12-27 Födelsedatum
1948-10-16 Dödsdatum

Gravsatt: 1948-10-24

2 G 048A

Järbo kyrkogård

Ovansjö-Järbo pastorat

Sverige, Gävleborg

Ovansjö-Järbo pastorat

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo

Gravsatta inom samma gravplats