Emma Erika Andersson

Födelsedatum:1882-06-03
Dödsdatum:1959-11-02
Gravsatt:1959-11-08
Ort:JÄRBO, DJUPDAL 2:46
Område: G
Gravnummer:2 G 148

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo