Karl Arvid Persson

Sågverksarbet. | JÄRBO, DJUPDAL 2:46

1895-06-11 Födelsedatum
1976-06-12 Dödsdatum

Gravsatt: 1976-06-19

2 G 148

Järbo kyrkogård

Ovansjö-Järbo pastorat

Sverige, Gävleborg

Ovansjö-Järbo pastorat

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo

Gravsatta inom samma gravplats