Erik Martin Nordqvist

Födelsedatum:1915-08-02
Dödsdatum:1984-02-04
Gravsatt:1984-05-12
Ort:SANDVIKEN
Område: G
Gravnummer:2 G 065
2 G   065

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo