Erik Nordvqist

Födelsedatum:1891-03-31
Dödsdatum:1970-12-28
Gravsatt:1971-01-09
Ort:JÄRBO
Område: G
Gravnummer:2 G 065
2 G   065

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo