Göte Karl Gustav Andersson

Födelsedatum:1958-12-09
Dödsdatum:1965-04-07
Gravsatt:1965-04-14
Ort:JÄRBO, FINNÄS 4:73
Område: G
Gravnummer:2 G 131

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo