Henry Göte Andersson

Födelsedatum:1920-08-22
Dödsdatum:1982-09-05
Gravsatt:1982-11-20
Ort:JÄRBO
Område: G
Gravnummer:2 G 131

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo