Gustaf Albert Rehn

Födelsedatum:1905-09-18
Dödsdatum:1983-07-18
Gravsatt:1983-08-27
Ort:SANDVIKEN
Område: G
Gravnummer:2 G 134

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo