Rut Daga Viola Rhen

* | SANDVIKEN

1912-11-10 Födelsedatum
2002-01-17 Dödsdatum

Gravsatt: 2002-05-10

2 G 134

Järbo kyrkogård

Ovansjö-Järbo pastorat

Sverige, Gävleborg

Ovansjö-Järbo pastorat

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo

Gravsatta inom samma gravplats