Rut Daga Viola Rhen

Födelsedatum:1912-11-10
Dödsdatum:2002-01-17
Gravsatt:2002-05-10
Ort:SANDVIKEN
Område: G
Gravnummer:2 G 134

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo