Hans Olof Klasson

Födelsedatum:1864-11-27
Dödsdatum:1953-04-23
Gravsatt:1953-05-02
Ort:VÄSTERBERG OVANSJÖ
Område: G
Gravnummer:2 G 034B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo