Klas Bertil Klasson

Födelsedatum:1912-06-11
Dödsdatum:1937-07-11
Gravsatt:1937-07-17
Ort:OVANSJÖ
Område: G
Gravnummer:2 G 034B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo