Johan Adolf Årman

Födelsedatum:1918-10-11
Dödsdatum:1983-07-12
Gravsatt:1983-07-22
Ort:OCKELBO
Område: G
Gravnummer:2 G 044

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo