Nanna Sigrid Cederblad

Födelsedatum:1903-11-02
Dödsdatum:1943-11-21
Gravsatt:1943-11-28
Ort:GÄVLE
Område: G
Gravnummer:2 G 044

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo